Home » Evolucioni i njeriut » Denisovanët në Tibet

Denisovanët në Tibet

Start here

Denisovanët janë homininët e parë që kanë jetuar në rrafshnaltën e Tibetit, në Kinë.

Në vitin 1980 në një shpellë në rrafshnaltën e Tibetit në Kinë u gjet nofulla e poshtme e një hominini që daton më shumë se 160 mije vite më parë. Prej ekstraktimit të proteinave të një prej dhëmballëve, u arrit në përfundimin se ajo i përkiste një Denisovani.

Kohë përpara se njeriu të popullonte këtë rajon, Denisovanët gëzonin përshtatje me anën e të cilave arritën të mbijetonin në lartësi të mëdha, ku nivelit i oksigjenit është i ulët. Gjenet përgjegjëse për këto përshtatje hasen në popullatat e sotme që jetojnë atypari.

Me këtë zbulim, pasurohet portreti i Denisovanëve në lidhje me shpërndarjen e tyre gjeografike por edhe njohja e evolucionit të njeriut në Azi.

Kocka e një gishti që i përkiste Denisovanëve u zbulua për herë të parë në Siberi në vitin 2010 prej grupit kërkimor të udhëhequr prej antropologut të njohur suedez Svante Paabo. Prej ekstraktimit dhe sekuencimit të ADN-së së saj u arrit në përfundimin se Denisovanët ishin një lloj hominin i afërt me Neandertalët dhe ishin kryqëzuar me ta.

Burime:

Chen, F., et al. (2019). A latte Middle Pleistocene Denisovan mandible from the Tibetian plateau. Nature, 569: 409-412.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: