Home » Evolucioni i njeriut » Kriza klimatike pёrmes Edukimit mbi Median dhe Informacionin

Kriza klimatike pёrmes Edukimit mbi Median dhe Informacionin

Start here

Prej rreth tre dekadash tashmё, shkencёtarёt i njohin dhe i pranojnё rreziqet prej ndryshimeve klimatike nё ekosistemet natyrore dhe shoqёritё njerёzore. Ndryshimet klimatike, qё kanё ngёrthyer planetin tonё, nuk njihen mjaftueshёm prej publikut vendas, qё ndonjёherё shfaqet mosbesues. Pёr rrjedhojё, publiku nuk i adreson si kёrcёnime pёr jetёn e tij, nё nivelet e larta tё politikёbёrjes.

Nё kushtet e fushatёs aktuale zgjedhore, ndryshimet klimatike nuk gjejnё asfare vend nё programet politike tё partive kryesore,  pavarsisht se pasojat e krizёs klimatike nё Shqipёri, sipas raporteve, do tё jenё tё konsiderueshme.

Nga ana tjetёr, u bё kohё qё edukimi klimatik, si pjesё integrale e edukimit mjedisor, realizohet nё shkolla dhe mjedise tё tjera tё ngjashme formale e informale, bie fjala, muzeume shkencore apo organizata mjedisore vendase. Por shpesh nuk merret nё konsideratё media, e cila ka ndikim po aq tё madh nё formёsimin e ndёrgjegjes pёr klimёn, sidomos tek tё rinjtё.

Si rrjedhojё, roli i medias nё formёsimin e ndёrgjegjes pёr klimёn dhe nevojёs sё ruajtjes sё natyrёs dhe shoqёrive njerёzore ёshtё thelbёsor. Njё prej mёnyrave ёshtё formimi i gazetarёve mjedisorё, tё cilёt mund tё trajtojnё, bazuar nё dije shkencore dhe pёrmes njё gjuhё tё kuptueshme, pasojat e ndryshimeve klimatike nё Shqipёri.

Komunikimi i ndryshimeve klimatike pёrmes gazetarёve mjedisorё, do tё ndihmojё tё kuptuarit prej publikut tё krizёs klimatike dhe do ta imunizojё atё ndaj mendimeve anti- shkencore.

Njё mёnyrё tjetёr, pёr rritjen e ndёrgjegjes pёr klimёn lidhet ngushtё me edukimin mbi median dhe informacionin tё publikut. Kjo pasi edukimi klimatik pёrmes medias nuk mund tё realizohet nё kushtet e shkallёs sё ulёt tё njohurive mbi median dhe informacionin. Tё njohёsh dhe tё jesh i vetёdijshёm pёr mёnyrёn se si funksionojnё mjetet e komunikimit masiv dhe shkallёn e ndikimit tё tyre, tё ndihmon tё kuptosh pёrmbajtjen mediatike klimatike ndaj sё cilёs ekspozohemi pёrditё.

Nё kushtet e zhvillimit tё mediave sociale, çinformimi dhe dezinformimi klimatik ka pёsuar rritje eksponenciale, qё bie ndesh me faktet shkencore pёr ndryshimet klimatike, duke marrё pёrmasa alarmante lidhur me rreziqet prej tyre dhe duke i bёrё njerёzit bile edhe t’i mohojnё ato.

Njё prej rrjedhojave tё çinformimi dhe dezinfomimit klimatik ёshtё dhe aftёsia e tyre pёr tё eleminuar efektet pozitive tё njё informacioni tё saktё.

Nga ana tjetёr, kjo makineri e çinformimit dhe dezinfomimit klimatik, bie fjala pёrmes botsave, vihet kryesisht nё punё nga interesat e koorporatave tё mёdha tё industrisё sё nxjerrjes dhe pёrpunimit tё gazit dhe naftёs, informacioni i rremё replikohet si virus dhe gjen bujtёs median, pёr tu pёrcjellё mё pas tek publiku i gjerё, i cili nuk ka formuar antitrupat e duhur.

Nё kushtet e pranisё nё rrjet tё grupeve me interesa dhe besime tё ngjashme ndodh replikimi i informacioneve tё rreme dhe krijimi i njё kulture virtuale, ku tё mёsuarit ёshtё i shtrembёruar dhe dezinformimi klimatik pёrforcohet.

Ky polarizim, ndihmohet edhe nga veprimi i algoritmeve nё rrjetet sociale, qё e pёrzgjedhin informacionin nё pёrputhje me tё “shkuarёn” tonё online. Kjo pasi, pёrzgjedhja e informacionit ёshtё e pёrputhshme me besimet dhe qёndrimet tona rreth njё çёshtje tё caktuar, nё kёtё rast, ndryshimet klimatike.

Pёr kёto arsye, pёrhapja e kulturёs sё dyshimit, pёr shkak tё mungesёs sё edukimit mbi median dhe informacionin, nё vazhdim, mund tё ndikojё nё krijimin e njё publiku mosbesues, dhe qё e ka tё vёshtirё tё kuptojё, ndikimin e ndryshimeve klimatike nё jetёn e tij/ Instituti Shqiptar i Medias.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: