Home » Evolucioni i njeriut » Pёrse Vjosa duhet tё shpallet Park Kombёtar?

Pёrse Vjosa duhet tё shpallet Park Kombёtar?

Start here

Pёrpjekjet e vazhdueshme tё shkencёtarёve por dhe aktivistёve mjedisore pёr ta shpallur Vjosёn Park Kombёtar, nuk kanё rreshtur.

Së fundmi, një grup prej 30 shkencëtarësh nga Austria, Gjermania, Shqipëria dhe Italia, mblodhën të dhëna floristike dhe faunistike, në dy degët kryesore të Vjosës, Shushicë dhe Bënçë.

Nga hulumtimet e kryera mё herёt nё pellgun e Vjosёs u raportuan 100 taksone invertebrorёsh ujorё dhe 400 taksone llojesh qё jetonin nё tokё. Shumica janё endemike pёr Ballkanin dhe 40 pёr qind e tyre, u raportuan pёr herё tё parё pёr Shqipёrinё.

Lumi i Vjosёs rrezikohet prej planifikimit tё ndёrtimit tё hidrocentraleve, por sipas njё raporti tё kёtij viti, ndёrtimi i tyre rrezikohet prej pasojave tё ndryshimeve klimatike.

Shqipёria konsiderohet njё nga vendet mё tё kёrcёnuara prej ndryshimeve klimatike, si thatёsirat e shpeshta dhe ulja nё vijim e rreshjeve.

Nёn dritёn e kёtyre fakteve, ndёrtimi i hidrocentraleve nё vend jo vetёm nuk konsiderohet njё investim i gjelbёr, por as i mençur nё terma afatgjatё.

Ndёrtimi i tyre kёrcёnon edhe komunitetet kulturore qё jetojnё atypari dhe zhvillimin e turizmit tё qёndrueshёm nё tё ardhmen.

Identifikimi i larmisё sё llojeve nё lumin e Vjosёs do tё rrisё njohuritё shkencore dhe ndёrgjegjёsimin e publikut pёr ruajtjen e kёtij thesari kombёtar dhe evropian.

Ashtu si dhe vetёdijёsimin e vendimarrёsve politikё pёr dobinё e shpalljes sё Vjosёs, Park Kombёtar/ BalkanWeb


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: