Home » About

About

Ani Bajrami
Tirana, Albania

Bio: SAPIENS është krijuar në vitin 2014 dhe i kushtohet njeriut. Në këtë blog trajtohen origjina, evolucioni dhe larmia e tij biologjike dhe kulturore; arti dhe komunikimi simbolik; teoritë antropologjike; përmasa evolucionare e sjelljeve të njeriut dhe zbulimet e fundit në paleoantropologji. Qëllimi i blogut është t'iu vijë në ndihmë studentëve të Biologjisë dhe të Sociologjisë, si dhe kujtdo që ka interes për antropologjinë.

View complete profile

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: