Home » Evolucioni i njeriut » Shimpanzetё ushqehen me breshka

Shimpanzetё ushqehen me breshka

Start here

Nё repertorin e sjelljeve gjuajtёse dhe ushqyese tek shimpanzetё (Pan troglodytes) pёrfshihet edhe vrasja e breshkave pёr ushqim.

Prej njё vёzhgimi tё kryer pёr njё periudhё gati 2 vjeçare tek shimpanzetё qё jetojnё nё Gabon u vёrejt se ato konsumonin mishin e breshkёs. Mё sё shumti, kjo sjellje kryhej prej meshkujve. Nё disa raste, u vu re se meshkujt mё tё vjetёr ndihmonin ata mё tё rinj tё thyenin zhguallin e breshkёs. Mё pas, mishi i breshkёs shpёrndahej dhe konsumohej bashkarisht ndёr anёtarёt e grupit.

Pёrveç dokumentimit pёr herё tё parё tё ushqyerjes me breshka, shimpanzetё janё vёrejtur duke konsumuar zogj, insekte, gjitarё tё vegjёl dhe gastropodё.

Ndёr primatё, gjuajtja dhe pёrdorimi i mishit tё breshkёs pёr ushqim haset edhe tek majmuni mandrill dhe njё lloj babuini. Ndёr paraardhёsit tanё, konkretisht Homo erectus, pёrdorimi i mishit tё breshkёs pёr ushqimi ёshtё faktuar tё ketё ndodhur rreth 1.9 milionё vite mё parё. Konsumimi i mishit tё breshkёs haset rёndom nё shoqёritё e sotme gjuetarё-mbledhёse.

Gjithashtu, nё njё rast u vёrejt dhe ruajtja e ushqimit nё njё zgavёr peme prej njё mashkulli. Ky fakt dёshmon aftёsinё pёr tё mbajtur mend dhe “projeksionin” e shimpanzesё pёr ta konsumuar ushqimin nё njё kohё tё dytё. Ky kapacitet sёbashku me aftёsinё pёr tё prodhuar dhe pёrdorur vegla pune, deri vonё i atribuoheshin vetёm njeriut dhe kladёs sё tij.

Por kohёt e fundit, kjo aftёsi ёshtё vёrejtur nё disa lloje zogjsh si korbi i Kaledonisё (Corvus moneduloiedes) dhe ndёr gjitarё detarё si kastori i detit (Enhydra lutris). Ёshtё e rёndёsishme tё saktёsohet se ekziston njё ndryshim mes prodhimit tё veglave tё punёs dhe proto veglave. Kёto tё fundit, janё analoge mё veglat e punёs pёr nga funksioni por nuk prodhohen para ose pas pёrdorimit tё tyre.  

Burime:

Pika, S., et al. (2019). Wild chimpanzees (Pan troglodytes troglodytes) exploit tortoises via percussive technology. Scientific Reports, 9: 7661


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: